คำถาม: การสร้างทรัพย์สินในโปรเจกนี้มีข้อแตกต่างอย่างไรกับการทรัพย์สินหรือลงทุนใน หุ้น กองทุน หุ้นกู้ เงินฝาก


ตอบ: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตราสาร และทรัพย์สินที่เป็นกระดาษต่างๆ เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจผมจะตัดปัจจัยด้านความเสี่ยงออก ( ในส่วนตรงนี้ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบเชิงลึกสามารถติดต่อกลับมาทางเราได้โดยตรง) และเมื่อสมมติว่าไม่มีความเสี่ยงเลย ตราสารที่เป็นหุ้นทุนจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าทรัพย์สินรูปแบบอื่น โดยเฉลี่ยแล้วคนที่ลงทุนในหุ้นจะคาดหวังผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ อย่างแรกคือส่วนที่เป็นส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเกิดเป็นกำไรเมื่อขายหุ้นนั้น และอย่างที่สองคือส่วนที่เป็นกระแสเงินสดจากเงินปันผล ส่วนนี้จะได้รับทุกปีขึ้นอยู่กับนโยบายและผลกำไรของบริษัท เงินปันผลโดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณ 3-5% ของราคาซื้อ และเราจะมองโลกในแง่ดีโดยสมมติว่ามูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 15% โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ การที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี แปลว่าราคาจะเพิ่มเป็นประมาณ 4 เท่าจากมูลค่าเดิมทุกๆ 10 ปี หมายความว่าเพื่อจะให้ได้รายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากเงินปันผลเฉลี่ย 1,000 บาท / เดือน ซึ่งคือ 12,000 บาท / ปี เราต้องมีหุ้นเป็นมูลค่า 240,000 บาทเป็นอย่างน้อย
ถ้าอยากได้ Passive 1,000 บาท / เดือน ต้องมีหุ้นเป็นมูลค่า 240,000 บาทเป็นอย่างน้อย
ถ้าอยากได้ Passive 1,000,000 บาท / เดือน ต้องมีหุ้นเป็นมูลค่า 240,000,000 บาทเป็นอย่างน้อย
คุณมีทางเลือกเพราะมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี คือ ใช้เงินลงทุน 240,000,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ทันทีภายในปีนี้
หรือ ใช้เงินลงทุน 60,000,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ใน 10 ปีข้างหน้า
หรือ ใช้เงินลงทุน 15,000,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ใน 20 ปีข้างหน้า
หรือ ใช้เงินลงทุน 3,750,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ใน 30 ปีข้างหน้า
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างทรัพย์สินที่อยู่ในโมเดลธุรกิจเครือข่าย การที่คุณมี partner ทำ outsource ให้ในด้านต่างๆ เช่น R&D หรือแม้กระทั่งในฝั่งของระบบการจัดการที่ได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าสามารถสร้าง passive income 7- 8 หลักต่อเดือนได้ องค์ความรู้เฉพาะด้านที่คุณไม่ต้องไปรองผิดรองถูกเอง การมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพนั้นจะสามารถทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปแบบ passive income เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น แต่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่ามาก ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าต่อการได้ผลลัพธ์ 7 หลักต่อเดือน และยังสามารถควบคุมปัจจัยความเสี่ยงภายนอกได้ นั่นเอง

คำถาม: การสร้างทรัพย์สินในโปรเจกนี้มีข้อแตกต่างอย่างไรกับการสร้างทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์


ตอบ: ทรัพย์สินที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความไม่ซับซ้อนในการตอบคำถามข้อนี้ เพราะ อสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกมาอีกได้หลายประเภท เราจึงข้อยกตัวอย่างกรณีศึกษาในเรื่องของ การลงทุนที่ซื้อห้องคอนโดมาแล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าอาศัย เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ โดยเฉลี่ยรายได้จากค่าเช่าห้องคอนโดจะประมาณ 5-6% / ปี จากราคาซื้อ สมมุติว่าห้องคอนโดราคา 1,000,000 บาท ปล่อยเช่าได้เดือนละ 5,000 บาท สำหรับท่านที่เคยซื้อคงจะทราบว่า อันนี้อาจจะเป็นตัวเลขสูงเกินจริงไปบ้าง จริงๆแล้วอาจจะได้ค่าเช่าน้อยกว่านั้น แต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเราจะใช้เดือนละ 5,000 บาทเป็นรายได้จากค่าเช่า ซึ่งคิดเป็นรายได้ปีละ 6% จากเงินลงทุน
ถ้าอยากได้ Passive 5,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินลงทุน 1,000,000 บาท
ถ้าอยากได้ Passive 500,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินลงทุน 100,000,000 บาท
ถ้าอยากได้ Passive 1,000,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินลงทุน 200,000,000 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับ Project เรา ระหว่างการที่คุณจะต้องหาเงินในฝั่ง active income ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือการทำธุรกิจส่วนตัว SME เพื่อที่จะหาเงิน 200,000,000 บาทมาลงทุนในห้องเช่า กับการที่คุณคัดเลือกเลือกหุ้นส่วนเข้ามาธุรกิจ 5 – 10 คน ที่โฟกัสในสร้างชีวิตและร่วมสร้าง Networkกับโปรเจคเของเราโดยมีระบบการจัดการที่สามารถยกระดับความคิดของหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณให้เข้าใจการสร้างธุรกิจใน platform ที่ถูกต้อง มีเครื่องมือที่เป็น คานผ่อนแรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาลทั้งในฝั่งผู้ผลิตและทีมคุณจะสามารถสร้างโปรเจกเสร็จโดยใช้ระยะเวลา3- 5 ปี ต่อการมี passive income 7 – 8 หลักต่อเดือน ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบต่อระยะเวลา การลงทุน การควบคุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆเช่น Red ocean สงครามในเรื่องของราคา โปรเจกของเราถือว่ามีการลงทุนที่ต่ำกว่ามาก ซึ่งสามารถจัดอยู่ในลักษณะ no risk- high return ได้เลย และยังสามารถกำหนดความสำเร็จในระยะเวลาที่คุณต้องการได้อีกด้วย

Image

Sed mollis elementum lectus rhoncus

Nunc varius venenatis sem sed adipiscing. Mauris suscipit mauris in purus mattis placerat. Ut rhoncus imperdiet nibh sit amet sagittis. Aliquam erat volutpat. In pellentesque sagittis dictum. Aliquam erat volutpat. Donec ac aliquam neque.

อ่านเพิ่ม

Services

Duis eu lectus et ante accumsan auctor. Sed nisi dui, pulvinar nec pretium ut, gravida a lectus. Quisque euismod, erat eget sodales adipiscing, risus tellus vulputate erat, sagittis euismod lorem tortor.

More