ความเป็นมาของ โปรเจก Together & Forever International

เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายและสามารถมีผลลัพธ์ที่เข้าสู่การเกษียญได้โดยใช้ระยะเวลา 5 ปีและมีรายได้สูงสุดในธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทย (ผลการสำรวจจากนิตยสารLeadertime ปี 2556 ) ณ ปัจจุบันเราจึงสร้างโปรเจก 1 ขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ต้องการมีอิสรภาพทางเงิน 1 ล้านต่อเดือนภายในระยะเวลา 24 เดือน และเข้าสู่การเกษียญได้โดยใช้ระยะเวลา 3 - 5 ปี สิ่งที่คุณจะได้รับ คือ เขาจะได้อะไร หรือ สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. Business Project ที่มีการการันตีรายได้ อย่างชัดเจน โดยใช้ กลยุทธ์ในรูปแบบ KPI ( Key performance indicator ) หรือดัชนีชี้วัดความสำเร็จซึ่งระบบนี้ได้มีการ set ขึ้น จากบุคคลที่มีรายได้สูงที่สุดในบรรดานักธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทย ( ผลการสำรวจจากนิตยสาร Leader time ) คือ Project นี้ สามารถสร้างรายได้ 3 แสนบาทต่อเดือนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ 1 ล้านบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี ที่เป็นรายได้ในรูปแบบ passive income คือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของคุณ แต่เกิดจากการที่คุณสร้างทรัพย์สิน ให้ทำงานแทนคุณ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน Business Project ของเราสามารถสร้างให้บุคคลมีรายได้ 7 หลักต่อเดือน และมั่นคงได้มากกว่า 10 คน โดยที่คุณสามารถเซ็น สัญญาถูกต้องตามกฎหมายได้ ในเรื่องการการันตีรายได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เป็น Project เดียวที่สามารถการันตีในรูปแบบนี้ได้ และสาเหตุนั้น มาจาก
   1.1 ประสบการณ์ของทีมงาน ที่สะสมมานานมากกว่า 20 ปี จนสามารถป้องกันข้อผิดพลาดในการสร้างธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้าง human asset หรือ ทรัพย์สินที่เป็นมนุษย์ ในการขยายเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( สามารถสร้างให้บุคคลสามารถเข้าสู่การเกษียณจาก model ในระยะเวลา 3 - 5 ปี และ รายได้ต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือ Passive Income fully ซึ่งระบบดังกล่าวเกิดจากการ Test run ระบบนี้ กับจำนวนผู้คน 500,000 คนและระยะเวลาที่นานพอ จนสามารถเก็บสถิติได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้คุณมี Road map to success ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้จริง ดังนั้น เมื่อคุณเข้าสู่ Business Project ของเรา คุณจะมี Know how ที่ตกผลึกและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเกิดผลลัพธ์ขึ้นได้จริง และใช้เวลาสั้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทุกๆ model ต่อการได้อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ปัจจุบันเราสามารถสร้างให้บุคคลธรรมดาที่เลือกทำธุรกิจนี้อย่างจริงจังมีรายได้ 7 หลักต่อเดือน โดยใช้ระยะเวลา แค่ 1 ปี 8 เดือน และ สามารถสร้างให้บุคคลเข้าสู่การเกษียณได้แล้วถึง 3 คนในประเทศไทย
   1.2 ได้รับการ Coaching & Support โดยบุคคลที่มี Net profit 7 หลักต่อเดือนที่เป็น Passive Income และ บุคคลที่มีรายได้สูงสุดในบรรดานักธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทย ที่จะเดินร่วมเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบ Project ในฐานะ Business partner

2. คุณจะได้ร่วมทำงานและ แชร์ไอเดีย กับ คนหลากหลายสาขาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพเดิมอยู่แล้ว, หลากหลายประสบการณ์, หลากหลายวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ (Multi Experience - Multi Profession - Multi culture) บนความเท่าเทียมกัน เช่น ผู้ประกอบการที่มี Size Business หลักพันล้าน, ผู้บริหารระดับสูงที่มีรายได้ 7 หลักต่อเดือนจากการเป็น Employee

3. Bonus ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีสำหรับคุณและครอบครัวและทีมของคุณ 2- 3 ทริปต่อปี ซึ่งในแต่ละทริปคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในเรื่องของที่พัก การรับประทานอาหาร การเดินทางระหว่างในทริป

4. เมื่อคุณ Run Business ครบตามคุณสมบัติของบริษัทและระบบของเรา คุณจะได้รับรางวัลสูงสุดนอกเหนือจากรายได้ที่มั่นคงต่อเดือนแล้ว คือ เงินสด 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Super car Lamborghini และ Porsche

5. Business Project ที่คุณและทีมสามารถขยายธุรกิจไปในต่างประเทศพร้อมกับ Know how & Strategy เฉพาะของประเทศนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 3 ทวีป จึงส่งผลให้คุณและทีมทั้งองค์กร ก้าวสู่การทำ Business ใน scale Network Builder อย่างมืออาชีพและพัฒนาในการเข้าสู่การเป็น Network Provider ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

6. การได้รับการยอมรับโลก ( Global Recognition ) เพราะ คุณได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาลซึ่งเป็น Business Model เดียวในตลาดโลกที่เมื่อคุณจะสำเร็จต้องช่วยผู้อื่น คือ คนในองค์กรคุณสำเร็จก่อนเท่านั้น Win – Win solution นั่นเอง

7.ได้อยู่ในธุรกิจแห่งอนาคต ( Business Trend ) กับโอกาสที่ ณ ปัจจุบันยังมีไม่ถึง 0.5 % ของประชากรไทย

8. Special Project สำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 40 ท่าน คือ 5 แสน / เดือน โดยใช้เวลาแค่ 12 เดือน 2 ล้าน / เดือน โดยใช้เวลาแค่ 24 เดือน และคุณสามารถเกษียณจาก Project ของเราโดยใช้ระยะเวลา แค่ 3 ปี พร้อมกับรายได้มากกว่า 5 ล้านต่อเดือนและ Super car 2 คัน พร้อมเงินสดทั้งหมด 1 ล้านเหรียญสหรัฐ